Tuesday , 27 June 2017

Author Archives: admin

Ống thép đúc phi 610 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

ong-thep-duc-610

Ống thép đúc phi 610 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 610, DN 600 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, ... Read More »

Ống thép đúc phi 508 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

ong-thep-duc-508

Ống thép đúc phi 508 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 508, DN500 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, ... Read More »

Ống thép đúc phi 457 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc 457

Ống thép đúc phi 457 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 457, DN 450 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, Nhật, ... Read More »

Ống thép đúc phi 406 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc 406

Ống thép đúc phi 406 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 406, DN 400 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, ... Read More »

Ống thép đúc phi 355 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

ống thép đúc phi 355

Ống thép đúc phi 355 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 355, DN 350 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, ... Read More »

Ống thép đúc phi 325 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

ống thép ống đúc phi 325

Ống thép đúc phi 325 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 325, DN 250 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, ... Read More »

Ống thép đúc phi 273 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

ống thép ống đúc phi 273

Ống thép đúc phi 273 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 273, DN 250 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, Nhật, ... Read More »

Ống thép đúc phi 219 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

ống thép ống đúc phi 219

Ống thép đúc phi 219 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 219, DN 200 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung ... Read More »

Ống thép đúc phi 168 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc phi 168

Ống thép đúc phi 168 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 168, DN 60 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4.78mm – 11.07mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung ... Read More »

Ống thép đúc phi 140 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc phi 140

Ống thép đúc phi 140 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 140, DN 60 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4.78mm – 11.07mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, ... Read More »