Monday , 26 June 2017

ỐNG THÉP ĐÚC

ống thép đúc chịu áp lực, ống thép đúc trung quốc, tiêu chuẩn ống thép đúc, giá ống thép đúc, ống thép đúc nhập khẩu, ống thép đúc hà nội, ống thép đúc hòa phát, ống thép đúc thủy lực

Ống thép đúc phi 610 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

ong-thep-duc-610

Ống thép đúc phi 610 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 610, DN 600 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, ... Read More »

Ống thép đúc phi 508 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

ong-thep-duc-508

Ống thép đúc phi 508 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 508, DN500 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, ... Read More »

Ống thép đúc phi 457 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc 457

Ống thép đúc phi 457 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 457, DN 450 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, Nhật, ... Read More »

Ống thép đúc phi 406 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc 406

Ống thép đúc phi 406 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 406, DN 400 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, ... Read More »

Ống thép đúc phi 355 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

ống thép đúc phi 355

Ống thép đúc phi 355 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 355, DN 350 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, ... Read More »

Ống thép đúc phi 325 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

ống thép ống đúc phi 325

Ống thép đúc phi 325 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 325, DN 250 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, ... Read More »

Ống thép đúc phi 273 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

ống thép ống đúc phi 273

Ống thép đúc phi 273 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 273, DN 250 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, Nhật, ... Read More »

Ống thép đúc phi 219 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

ống thép ống đúc phi 219

Ống thép đúc phi 219 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 219, DN 200 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung ... Read More »

Ống thép đúc phi 168 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc phi 168

Ống thép đúc phi 168 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 168, DN 60 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4.78mm – 11.07mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung ... Read More »

Ống thép đúc phi 140 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc phi 140

Ống thép đúc phi 140 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 140, DN 60 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4.78mm – 11.07mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, ... Read More »